Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

99. PZLA Mistrzostwa Polski | GORZÓW WIELKOPOLSKI, 27-29 lipca 2023 | 0 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M100 | 100 | 100 m M | 0 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200 | 200 | 200 m M | 0 | 1 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400 | 400 | 400 m M | 0 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M800 | 800 | 800 m M | 0 | 1 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M5000 | 5000 | 5000 m M | 1 | 1 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M110 | 110p | 110 m pł M | 0 | 1 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400pł | 400p | 400 m pł M | 0 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M3000p | 3000p | 3000 m prz. M | 1 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x100 | 4x100 | 4x100 m M | 1 | 1 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x400 | 4x400 | 4x400 m M | 1 | 1 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x400j | 4x400el.MŚ | 4x400 m M Int. | 1 | 1 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M10ch | 10000ch | 10000 m ch M | 1 | 1 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mt | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwd | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mtrójs | Trójskok | Trójskok M | 0 | 3 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkula | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkulam | Kula Niep | Kula M Niep. | 0 | 3 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mdysk | Dysk | Dysk M | 0 | 3 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmłot | Młot | Młot M | 0 | 3 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mo | Oszczep | Oszczep M | 0 | 3 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 | 100 m K | 0 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m K | 0 | 1 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K | 0 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 0 | 1 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV)
K5000 | 5000 | 5000 m K | 1 | 1 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV)
K100pł | 100p | 100 m pł K | 0 | 1 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV)
K400pł | 400p | 400 m pł K | 0 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV)
K3000p | 3000p | 3000 m prz. K | 1 | 1 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV)
K4x100 | 4x100 | 4x100 m K | 1 | 1 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV)
K4x400 | 4x400 | 4x400 m K | 1 | 1 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV)
K5ch | 5000ch | 5000 m ch K | 1 | 1 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV)
Kt | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | Trójskok | Trójskok K | 0 | 3 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV)
Kdysk | Dysk | Dysk K | 0 | 3 | 2023-07-27 | (JSON) (CSV)
Kmłot | Młot | Młot K | 0 | 3 | 2023-07-28 | (JSON) (CSV)
Ko | Oszczep | Oszczep K | 0 | 3 | 2023-07-29 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2023-07-27 | (JSON)
2023-07-28 | (JSON)
2023-07-29 | (JSON)


14:20 | 15:15:00 | M | 1 | Kula M Niep. | Kula Niep | Mkulam | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:20 | 15:20:01 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 2 | pre | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
16:00 | 16:15:00 | c | 0 | Ceremonia Otwarcia | Ceremonia Otwarcia | cer | 0 | | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:15 | 17:35:00 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | 16:52:00 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:22 | 16:22:19 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400pł | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
16:48 | 16:50:17 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
16:50 | 17:57:00 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdysk | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:15 | 17:14:42 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400pł | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
17:52 | 17:53:17 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:06 | 18:05:48 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
18:10 | 19:25:00 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:29 | 18:30:22 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
18:36 | 19:31:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | 19:23:00 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdysk | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:55 | 18:54:56 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:20 | 19:22:13 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:28 | 19:32:29 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:40 | 19:41:29 | K | 1 | 3000 m prz. K | 3000p | K3000p | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:55 | 19:55:33 | M | 1 | 3000 m prz. M | 3000p | M3000p | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:10 | 20:13:42 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

08:30 | 08:30:38 | M | 1 | 10000 m ch M | 10000ch | M10ch | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:45 | 09:43:31 | K | 1 | 5000 m ch K | 5000ch | K5ch | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:15 | 11:15:16 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:40 | 11:51:43 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
16:20 | 17:56:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:35 | 18:47:00 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | 18:08:00 | K | 1 | Młot K | Młot | Kmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:10 | 17:10:46 | K | 1 | 4x100 m K | 4x100 | K4x100 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | 17:50:10 | M | 1 | 4x100 m M | 4x100 | M4x100 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:25 | 18:23:47 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | 20:06:00 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:45 | 18:43:52 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:50 | 19:52:00 | M | 1 | Młot M | Młot | Mmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:00 | 19:01:08 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:20 | 19:19:05 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:55 | 19:56:07 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:10 | 20:09:37 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

14:30 | 16:40:00 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Kt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | 18:35:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:31 | 17:32:13 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:35 | 18:23:00 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Ko | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:55 | 17:55:15 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:03 | 18:08:03 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:15 | 18:16:00 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:28 | 18:31:47 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | 18:41:09 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100pł | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
18:50 | 20:30:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:10 | 20:10:00 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mo | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:20 | 19:21:27 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:38 | 19:42:51 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:51 | 19:55:03 | M | 1 | 4x400 m M Int. | 4x400el.MŚ | M4x400j | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:01 | 20:10:57 | M | 1 | 4x400 m M | 4x400 | M4x400 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:21 | 20:21:56 | K | 1 | 4x400 m K | 4x400 | K4x400 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:30 | 20:33:05 | K | 1 | 5000 m K | 5000 | K5000 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:50 | 20:52:57 | M | 1 | 5000 m M | 5000 | M5000 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)