Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

100. PZLA Mistrzostwa Polski | BYDGOSZCZ, 27-29 czerwca 2024 | 5000 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M100 | 100 | 100 m M | 0 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200 | 200 | 200 m M | 0 | 1 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400 | 400 | 400 m M | 0 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M800 | 800 | 800 m M | 0 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M5000 | 5000 | 5000 m M | 1 | 1 | 2024-06-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M110 | 110p | 110 m pł M | 0 | 1 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400pł | 400p | 400 m pł M | 0 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M3000p | 3000p | 3000 m prz. M | 1 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x100 | 4x100 | 4x100 m M | 1 | 1 | 2024-06-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x400 | 4x400 | 4x400 m M | 1 | 1 | 2024-06-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M10ch | 10000ch | 10000 m ch M | 1 | 1 | 2024-06-29 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mt | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwd | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mtrójs | Trójskok | Trójskok M | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkula | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mdysk | Dysk | Dysk M | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmłot | Młot | Młot M | 0 | 3 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mo | Oszczep | Oszczep M | 0 | 3 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 | 100 m K | 0 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m K | 0 | 1 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K | 0 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
K400pk | 400pk | 400 m K (PK) | 1 | 1 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 0 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
K5000 | 5000 | 5000 m K | 1 | 1 | 2024-06-29 | (JSON) (CSV)
K100pł | 100p | 100 m pł K | 0 | 1 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV)
K400pł | 400p | 400 m pł K | 0 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
K3000p | 3000p | 3000 m prz. K | 1 | 1 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
K4x100 | 4x100 | 4x100 m K | 1 | 1 | 2024-06-29 | (JSON) (CSV)
K4x400 | 4x400 | 4x400 m K | 1 | 1 | 2024-06-29 | (JSON) (CSV)
K10ch | 10000ch | 10000 m ch K | 1 | 1 | 2024-06-29 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV)
Kt | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | Trójskok | Trójskok K | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
Kdysk | Dysk | Dysk K | 0 | 3 | 2024-06-28 | (JSON) (CSV)
Kmłot | Młot | Młot K | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)
Ko | Oszczep | Oszczep K | 0 | 3 | 2024-06-27 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2024-06-27 | (JSON)
2024-06-28 | (JSON)
2024-06-29 | (JSON)


10:00 | 10:06:22 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 2 | pre | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:15 | 10:14:04 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 1 | 2 | pre | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:30 | 12:42:00 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Kt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:45 | 10:45:28 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400pł | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:01 | 12:03:00 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdysk | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:15 | 11:22:09 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400pł | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:19 | 12:05:00 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | 11:39:47 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
12:00 | 12:00:28 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:00 | 14:00:00 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | 18:33:00 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | 17:15:00 | c | 0 | Ceremonia Otwarcia | Ceremonia Otwarcia | cer | 0 | | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:45 | 17:45:36 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
17:50 | 19:05:00 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Ko | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:10 | 18:19:56 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
18:40 | 18:41:26 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:05 | 19:08:45 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:20 | 19:21:16 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:30 | 20:35:00 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:45 | 19:44:42 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:55 | 21:08:00 | K | 1 | Młot K | Młot | Kmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:00 | 20:06:38 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
20:03 | 20:57:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:25 | 20:27:08 | K | 1 | 3000 m prz. K | 3000p | K3000p | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:45 | 20:45:48 | M | 1 | 3000 m prz. M | 3000p | M3000p | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
21:12 | 21:13:39 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

10:35 | 10:46:40 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
10:55 | 11:00:24 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:25 | 11:39:07 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100pł | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:55 | 11:54:56 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:00 | 12:45:00 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdysk | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:20 | 12:19:43 | K | 1 | 400 m K (PK) | 400pk | K400pk | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:05 | 18:45:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:35 | 18:52:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | 17:50:21 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:55 | 19:09:00 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mo | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:10 | 18:09:31 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:30 | 18:30:54 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:50 | 18:54:53 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:10 | 19:11:03 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:20 | 20:35:00 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:35 | 19:34:43 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:45 | 21:01:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:50 | 21:26:00 | M | 1 | Młot M | Młot | Mmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:10 | 20:10:32 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:30 | 20:31:30 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:50 | 20:49:55 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
21:10 | 21:09:37 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

08:00 | 08:00:18 | M | 1 | 5000 m M | 5000 | M5000 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
08:25 | 08:25:17 | K | 1 | 5000 m K | 5000 | K5000 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:00 | 09:00:15 | K | 1 | 10000 m ch K | 10000ch | K10ch | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:20 | 10:20:16 | M | 1 | 10000 m ch M | 10000ch | M10ch | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | 11:29:57 | K | 1 | 4x100 m K | 4x100 | K4x100 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:50 | 11:59:04 | M | 1 | 4x100 m M | 4x100 | M4x100 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:10 | 12:09:43 | K | 1 | 4x400 m K | 4x400 | K4x400 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:30 | 12:39:33 | M | 1 | 4x400 m M | 4x400 | M4x400 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)